مشخصات فردی و زندگینامه
نام:صادق
نام خانوادگی:قدیمی
شهرت:قدیمی
پست الکترونیک:ghadimi_sadegh@yahoo.com
تلفن همراه:09199851436
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم سیاسی

زندگی نامه

سال ورود به حوزه 1384

اتمام سطح یک 1388

اتمام سطوح (پایه ده) 1390

ورود به درس خارج 1390-1391

اتمام ارشد 1392-1393

اساتید سطوح حوزوی:

استاد میرزا طه رضایی. استاد میرزا ابراهیم وثوقی. استاد محمد تقی صاحب‌الزمانی. استاد علیمحمدی. استاد اکبر مختاری. استاد محمود اصغری. استاد مرحوم منصور براعتی. استاد فاضل امانی. استاد اکبر میرزایی. استاد حبیب پور. استاد سید حسین سیدی ثانی. استاد محسن حسن‌زاده. استاد مجتبی نظری.

اساتید درس خارج:

حضرات آیات جعفر سبحانی،ناصر مکارم شیرازی،محمدعلی گرامی، احمد عابدی، ابوالقاسم علیدوست، سید محمد امین خراسانی،سیدکاظم مصطفوی،محمد علی خزائلی.

اساتید دیگری که در دوره های آموزشی - پژوهشی موسسات مختلف از ایشان بهره برده ام:

محمدمهدی میرباقری،محسن اراکی، احمد مبلغی، عباس کعبی نسب، عبدالحمید پارسانیا، عبدالحسین خسروپناه، عبدالحمید واسطی، اکبر میرسپاه، محمدحسین ملک زاده و...